Oswego, Lake Ontario

Pix on FB

 

Oswego NY Lake Ontario, Aug 17, 2007


 


Leave a Reply